EURott

Het resterende stuk mag niet meer als een derde van het hele bankbiljet zijn
en dient zowel de waarde en het biljet serienummer te vermelden.
Verder zie:

Action