EURott

Pozostała część nie może stanowić więcej niż jedną trzecią całkowitej liczby biletów
i powinien pokazywać z jednej strony wartość pozorną, a z drugiej liczbę pozorną.
Więcej szczegółów znajdziesz na stronie:

Action